Tôn chỉ & Hành động

09/03/2016 10:46 AM  -   540

TÔN CHỈ

- Mang đến những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tối ưu, đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng ở mức độ cao nhất.

HÀNH ĐỘNG

- Tổng hợp và đánh giá nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng của khách hàng một cách sâu sắc và toàn diện.

- Xây dựng hệ thống sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt nhất, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

- Xây dựng văn hóa kinh doanh dựa trên phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm”, mọi hoạt động của Công ty đều hướng tới mục tiêu cao nhất là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

- Thực hiện các chương trình chăm sóc, luôn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Hỗ trợ trực tuyến